Loading…
An open collection of scientific works published between 1745-2018

The keyword must be than 3 words

Forsög til Runamo-Indskriftens palæographiske Udvikling og Forklaring

med tilföiede Undersögelser om de den vedkommende Oldsagn, de skandinaviske Runers ældste Hovedarter og Runernes gamle brug blandt flere europæiske Folk, m.m.

Author: Finn Magnusen