Loading…
An open collection of scientific works published between 1745-2018

The keyword must be than 3 words

Eksperimentelle Undersøgelser over forskellige Elektrolyters Indflydelse paa Difteritoksinets og det antidifteriske Serums Stabilitets- og Neutralisationsforhold med særligt Henblik paa Reaktionshastigheden imellem Toksin og Antitoksin.

Author: S. Schmidt