Loading…
An open collection of scientific works published between 1745-2018

The keyword must be than 3 words

Fortsatte fysiske og kemiske undersøgelser over danske Hedejorder og andre Podsoldannelser.

With an english Summary: Further investigations on danish Heat Soils and other Podsols.

Author: Fr. Weis