Loading…
An open collection of scientific works published between 1745-2018

The keyword must be than 3 words

Beretning om en Reise foretaget efter allernaadigst Befaling i Aarene 1782 og 1783 med Fregatten Prøven, for at undersøge de i Danmark forfærdigede Søe-Længde Uhrer.

Med tillæg, indeholdende nogle paa Søen nyttige Observations-Methoder.

Author: Paul de Løwnørn

Series: Særpublikationer

Serial sub name: Med tillæg, indeholdende nogle paa Søen nyttige Observations-Methoder.

Year of publication: 1786 - 1786

Number of parts: 1

Authors:

  • + Paul de Løwnørn