Loading…
An open collection of scientific works published between 1745-2018

The keyword must be than 3 words

'Homo accelerans'. Om rörlighetsfilosofi och samtidsförståelse

Author: Gunnar Falkemark & Hastrup. Kirsten